skip to Main Content

 ♡ Your Infinite Heart

Ditt Oändliga Hjärta, desto mer du öppnar, aktiverar och expanderar ditt hjärta desto mer får du tillgång till din oändliga kraft och ditt multidimensionella varande.

Via hjärtats portal når du oändligheten, där finner du din sanning, din visdom och din oändliga källa av den villkorslösa kärlekens kraft. När ditt hjärta är aktiverat känner du tillit till din väg, du känner dig trygg med vem du är och har tillgång till ditt högre vetande.

Ditt Oändliga Hjärta, vägen till att nå din oändliga potential, ditt högsta uttryck, din högsta renaste själsvibration här och nu.

♡  Önskar du utveckla, få en renare, djupare kontakt med de högre dimensionerna, med dina egna högre aspekter, med Den Högsta Källan.

♡  Önskar du att ditt liv ska genomsyras av den villkorslösa kärlekens kraft, att kärlek ska vara det som bär dig framåt på din själs väg.

♡  Vill du öppna ditt hjärtas portal, din stjärnport, väcka de koder du bär för att få uppleva och leva mer i de högre dimensionerna.

♡  Vill du expandera ditt medvetande att omfatta mer av Allt Du Är, bortom tid och rum.

♡  Vill du nå mer av din oändliga kraft, visdom och de gåvor du bär i din själs signatur.

Ditt Oändliga Hjärta, din väg till din oändlighet

På mitt hjärtas väg, på min egen resa att aktivera olika nivåer i hjärtats allomfattande center och med min kontakt med mitt Högre Jag och mitt Högre Team, har jag fått gåvan av flera hjärtaktiveringar som jag nu är vägledd att förmedla vidare till Dig!

Välkommen att aktivera Ditt Oändliga Hjärta! ♥

Nedan finner du de hjärtaktiveringar jag nu erbjuder, de förmedlas till dig genom en vägledd meditativ inre resa med närvaro av våra ljusvänner från högre dimensioner.

Du kan välja att boka dessa individuellt eller om du önskar i en grupp med vänner.

Tag kontakt vid intresse för planering – Kontaktsidan

Ditt Heliga Hjärta ~ Venusaktivering

Ditt Kristus Hjärta ~ Maria Magdalena, Jeshua & Enhörningarna

Ditt Diamantina Hjärta ~ Hathoraktivering

Ditt Galaktiska Hjärta ~ Ditt Galaktiska Center & Familj

~ Vi välkomnar Dig, Kära Du med Ditt Heliga Hjärta, till Den Eviga Kärlekens Tempel, där den eviga lågan alltid brinner för allas hjärtans kraft. Där en gnista av densamma finns i Ditt bröst. En gnista som talar om din gudomliga heliga natur, som brinner med din gudomliga kraft och din kontakt med kärlekens allomfattande ljus. Vi välkomnar dig nu att aktivera denna låga inom dig, att förstärka och expandera dess kraft ut i hela ditt varande.

Några ord från vår Venusfamilj, bland flera Maria Magdalena, Jeshua, Moder Maria, Lady Venus och Sanat Kumara och tusen änglar som välkomnar dig till Venus Tempel of Love i den första aktiveringen – Ditt Heliga Hjärta

Back To Top