skip to Main Content

Vem är jag?

Det är en fråga vi många frågat oss genom tiderna tror jag, den och frågorna Var kommer jag ifrån? Varför händer detta mig?
Det är frågor som funnits med i bakgrunden även hos mig under lång tid och lett mig på ett andligt sökande. Jag minns att jag redan som ung när frågor som om vi tror på en Gud kom upp, att mitt svar var att jag inte trodde på en Gud som finns ”där uppe” utanför oss utan att Gud finns inom oss var och en. Med Gud upplevde jag det som en kraft, något större än vi kunde förstå. Bortom religion, bortom regler och kontroll. En gudomlighet som vi alla bär inom oss och som kopplar oss till en större mening, ett gemensamt ursprung. Den tron fick mig även att se värdet hos var och en av oss, att vi alla har ett lika värde.

Jag hade också en empatisk förmåga att känna med dem som hade det svårt, vilket jag idag förstår kom från min egen inre rikedom av att bära dessa erfarenheter i min själs historia. Något som i olika skepnader även spelats upp i detta liv, utmaningar av olika slag. En av dem stora har varit min fysiska kropp som jag idag ser som en av mina största läromästare.

Jag har skalat av mig flera lager av smärta, sorg, rädslor och många fler av de lägre frekvenserna som har varit en del av livets väv. Till att förstå att kärleken finns alltid där genom allt och att inom oss bär vi ett oändligt ljus som är vår själs rena essens, vårt sanna jag. Det är en livsuppgift för oss att finna detta ljus inom oss och låta det expandera ut i hela vår varelse och vårt liv här på jorden, den största tror jag.

På denna resa att bli friare, renare i mitt ljus har jag mött många lärare på min väg, som har hjälpt mig att möta mig själv och allt jag burit. Som har hjälpt mig att vända mörker till ljus, rädsla till kärlek, smärta till glädje. Jag har insett att allt har en mening och vill visa oss något, även det svåra vill visa på det ljusa inom oss.
Alla dessa kurser och utbildningar som kom i min väg fick mig även att komma i kontakt med de gåvor och förmågor som även jag bar inom och en inre längtan till att kunna dela med mig till andra, stödja andra att hitta deras själs inre kraft och förstå allt vad de bär inom väcktes. Då fick jag möta ett nytt lager av rädslor att arbeta mig igenom och möta i ljuset, som ledde mig än djupare inom. Tills jag fann mitt mod att följa mitt hjärta och all den inspiration som hade börjat flöda genom mig.

Det sista som saknades för att jag skulle vilja ta steget ut var en djupare förståelse av min egen del i allt, en starkare grund att stå på, en närmare kontakt med min egen kraft och allt jag har tillgång till genom min själs oändliga resa bortom tid och rum.

Så en period gick jag in för att utveckla min kontakt inåt mer och att förenas med mitt Högre Jag och mina rena högre multidimensionella aspekter. Här utvecklades även min kontakt med min ljusfamilj, bortom behov av namn och titlar, bara en ren ömsesidig kärlek, tillit och support.

Jag fann en starkare grund, ett mer varaktigt lugn och trygghet inom mig själv, en närmare kontakt med det gudomliga och Allt som Är. Jag fann mitt sätt att vara utifrån mitt egna hjärta, känna att Jag, utifrån ett högre perspektiv alltid är med mig på ett djupare plan än tidigare. Vi kan lära oss mycket av varandra men den största läraren har vi inom oss själva, någon som alltid vet och ser till vårt högsta bästa.

Mitt mänskliga jag har fortfarande en del att växa in i, att släppa taget om och förenas mer med. Såsom min fysiska kropp där min stora känslighet ibland gör sig uttryck, känslighet både för inre som yttre strömningar. Den behöver fortfarande lite extra tid för omvårdnad och vila, för vi får inte glömma att ta med våra kroppar i vår utveckling. Vi får inte glömma att lyssna på kroppens behov i vad än form den består av. Vi får inte glömma – Att allt är som det ska.

Jag inser nu att det jag som ung kände att ”Gud” finns inom oss alla är min största drivkraft och passion. Att vi alla bär allt det gudomliga inom oss, vi alla är våra egna Mästare, vi alla har de rena högsta aspekterna som vi finner hos änglarna, naturväsen, stjärnfamilj osv. inom oss. Vi finner Allt i den multidimensionella väv som bildar vårt Oändliga Jag!

Min upplevelse är att när vi utvecklar vår kontakt med Allt Vi är, utvecklar vi även vår kontakt med Allt som Är.

Så vem är jag?

Jag är Oändlig – Precis som Du!

Maarit L

Kan varmt rekommendera Maarits healing och guidade meditationer.
Men sin klara höga energi och med den värme som hon förmedlar med sin röst känner jag alltid glädje i min själ och har blivit lyft till nya insikter.

Sandra D

Urval av mina kurser:
Soul Body Fusion practitioner, Jonette Crowley
Diana Cooper Angel teacher, Penny Wing
Meditationsledare dipl, Maria Nylow
Atlantean Healing Master practitioner & Teacher, Maria Nylow
Atlantean Master Oracle/Teacher, Maria Nylow
Holy Fire Reiki 2, Maria Nylow
Lemurian Planetary Healing Teacher, Penny Wing
Intuitive Angel MessengerTM, Branka Okeijn
Usui Reiki Holy Fire III Master, Anki Josefsson Holmström/Assent AB
Kristallterapi utbildning, Therese Argus/Soul Alchemy

Beyond all that – I AM

Alla bakgrundsbilder du ser är målningar skapade av mig, vid intresse av konsttryck skicka ett mail eller fyll i kontaktformuläret här 

Back To Top