skip to Main Content

Vem är jag?

Det är en fråga vi många frågat oss genom tiderna tror jag, den och frågorna Var kommer jag ifrån? Varför är jag här?
Det är frågor som funnits med i bakgrunden även hos mig under lång tid och lett mig på ett andligt sökande. Jag minns att jag redan som ung när frågor som om vi tror på en Gud kom upp, att mitt svar var att jag inte trodde på en Gud som finns ”där uppe” utanför oss utan att Gud finns inom oss var och en. Med Gud upplevde jag det som en kraft, något större än vi kunde förstå. Bortom religion, bortom regler och kontroll.

En gudomlighet som vi alla bär inom oss och som kopplar oss till en större mening, ett gemensamt ursprung

Den tron fick mig även att se värdet hos var och en av oss, att vi alla har ett lika värde. Vi alla har denna gudomliga gnista inom oss, den del av oss som är rent ljus och kärlek. Vi har bara valt olika vägar att vandra här på jorden, vår själ har valt en väg och ett syfte som är vår egen unika. Samtidigt som vi är sammankopplade av ett gemensamt ursprung.

På min väg har jag skalat av mig flera lager av smärta, sorg, rädslor och många fler av de lägre frekvenserna som har varit en del av livets väv. För att kunna erkänna och uppleva att även jag inom mig bär detta oändligt ljus som är vår själs rena essens, vårt sanna jag. Det är en livsuppgift för oss att finna detta ljus inom oss och låta det expandera ut i hela vår varelse och vårt liv här på jorden, den största tror jag.

Kärleken finns alltid där genom allt, även det svåra vill visa på det ljusa inom oss

På denna resa att bli friare, renare i mitt ljus har en inre längtan väckts till att kunna dela med mig till andra, stödja andra att hitta deras själs inre kraft och förstå allt vad de bär inom sig. Att finna en närmare kontakt med sin egen kraft och allt vi har tillgång till genom vår själs oändliga resa bortom tid och rum. Att förenas mer och mer med vårt Högre Jag, den Ljusvarelse vi är, vårt högre medvetande och våra rena högre multidimensionella aspekter. Här utvecklades även vår kontakt med vår ljusfamilj, som har funnits med oss sen vårat första andetag och kommer med ren villkorslös kärlek och multidimensionell support för vårt högsta bästa.

Jag fann mitt sätt att vara utifrån mitt egna hjärta, känna att Jag, utifrån ett högre perspektiv alltid är med mig på ett djupare plan än tidigare, någon som alltid vet och ser till mitt högsta bästa.

Jag inser nu att det jag som ung kände att ”Gud” finns inom oss alla är min största drivkraft och passion. Att vi alla bär allt det gudomliga inom oss, vi alla är våra egna Mästare, vi alla har de rena högsta aspekterna som vi finner hos änglarna, naturväsen, stjärnfamilj osv. inom oss.

Vi finner Allt i den multidimensionella väv som bildar vårt Oändliga Jag!

Min upplevelse är att när vi utvecklar vår kontakt med Allt Vi är, utvecklar vi även vår kontakt med Allt som Är.

Så vem är jag?

Jag är Oändlig – Precis som Du!

Maarit L Rose

Reiki Master/Kristallterapeut/Soul Body Fusion practitioner/Oracle/
Meditationsledare/Ljuskanal och förmedlare mm

Maarit har fått höra sen hon var liten att hon är en ängel, men det är inte först i vuxen ålder som hon har kunnat själv förstå och uppleva dessa frekvenser inom sig. Hon har även upplevt och kommit i kontakt med andra högre aspekter, som hon genom sitt dedikerade energiarbete kunnat tona in sig på. Inom henne har det förutom änglamedvetande väckts genom olika tider andra medvetanden, olika naturväsen och galaktiska bland annat. Hon är väl bekant med Atlantis men känner sig mer hemma i Lemurien och dess gudomliga feminina frekvenser. Som hon även känner kommer ha en stor betydelse i den nya tiden, uppvaknandet av den Lemuriska själen inom oss.

Den Lemuriska själen som minns hur vi kan leva i djup kontakt och kärleksfullt samarbete med Gaia, hennes riken och med våra stjärnfamiljer som finns med oss från andra dimensioner. Att leva här på jorden, i fysisk eller semi eterisk form i harmoni, balans och frid.

Maarit bär också med sig en lång erfarenhet av att samarbeta med den kristallina världen genom sin själs resa bortom denna tid och även bortom denna jord. Hon finner kristaller, både i dess fysiska som eteriska form, vara ett stort stöd för oss i vårt multidimensionella energiarbete.

Alla dessa energier och medvetanden väver hon på olika sätt in i sitt arbete, där hon önskar vara ett stöd för att fler ska vakna till och få uppleva allt de bär med sig i sin själs vibration.

Kan varmt rekommendera Maarits healing och guidade meditationer.
Men sin klara höga energi och med den värme som hon förmedlar med sin röst känner jag alltid glädje i min själ och har blivit lyft till nya insikter.

Sandra D

The Infinite Heart Boka
Back To Top