Skip to content
Soul Body Fusion av Maarit L Rose

Soul Body Fusion – The Missing Piece for Healing and Beyond

Din själ har valt att uppleva denna rika erfarenhet i fysisk form.
Din fysiska form är din själs tempel här på jorden, som möjliggör denna gudomliga upplevelse.
Ditt mänskliga Jag har ett behov av upplevelse av en större mening, en förståelse av vem hon är.
Tillsammans i förening är Du Oändlig, Du är Kärlek och Harmoni.

När vi föds vibrera kropp och själ ofta på samma frekvens och vi kan uppleva harmoni med allt. Under livets gång händer mer eller mindre jobbiga händelser och trauman vilket gör att kropp och själ kan hamna i obalans. Sen i västvärlden har den största fokusen varit på det materiella, fysiska och själen har lite glömts bort. Det gör att vi kan ha tappat bort vår kraft, den vi egentligen är. Att vi är en själslig varelse med en fysisk upplevelse och i förening är vi kraftfulla och lever i harmoni med allt som är.

Soul Body Fusion är en enkel men säker process att förena din kropp med det högsta ljuset den kan bära just nu, Din själs högsta ljus. Genom denna förening, genom att förankra det högsta ljuset ner till vår kropp och därmed till vår jordliga upplevelse får vi mer tillgång till vår oändliga potential och hamnar mer i ett gudomligt flöde.

Soul Body Fusion kan användas som ett första steg i vår andliga utveckling, att bli ett med vår själs mening och finna välbefinnande på alla plan. Vi kan uppleva en känsla av att vi inte längre är ensam, att vi har en större kraft, närvaro med oss. En förening av kropp och själ är gynnsam för oss på alla områden, hälsa, arbete, lycka och flöde som exempel. Det är även gynnsamt längre fram i vår andliga utveckling, när vi väcker upp mer och mer av allt vad vi är multidimensionellt. Då det är av hög vikt att vi har med oss vår fysiska kropp, Soul Body Fusion stödjer integrering av våra högre aspekter i vår fysiska form.

Soul Body Fusion kan även användas med en intention för specifika projekt eller utmaningar vi kan möta, för att förstärka vår intention om det högsta bästa.

Välkommen att förenas mer med den storslagna själ Du Är!

Jag erbjuder Soul Body fusion till ett pris av: 444;-/gång ca 30 min på distans. Du kan välja att vi har kontakt via Messenger, Zoom eller Skype.

Maila info@theinfiniteheart.se med förslag på tider, om du inte hittar en tid som passar på min bokningsida – Här!

Maarit är utbildad av skaparen av Soul Body Fusion, Jonette Crowley till Soul Body Fusion practitioner, läs mer på http://www.soulbodyfusion.com/

Boka distanshealing

Back To Top