skip to Main Content

Välkommen till Nacka kyrka för meditation utan kostnad ♥

Sedan hösten 2017 är jag inbjuden att hålla meditation i Nacka kyrka med benämningen Änglameditation. Mina tidigare meditationer har haft teman som Det smaragdgröna ljusets magi, Jag Är, Rosens välsignelser & Den villkorslösa kärlekens trädgård, Dina pärlor av visdom, Aktivera din själs änglakvalitéer, Du är Jag och Din egen stjärna & Fridens Ängel. Meditationerna har inslag av grundning, balansering, öppning av hjärtat och en inre upplevelseresa med inbjudan av änglar och andra ljusvarelser.

Nästa tillfälle 27/4 kl 10, Den Smaragdgröna floden, Stjärnljus & Din Gudomliga Gnista.

Följ mig gärna på Facebook för mer information inför varje meditation! (klicka på denna rad)

Back To Top