skip to Main Content

Inre Healingresor med Maarit L

Inre HealingresorFör Dig och Din healing, rening, uppgradering, expansion och förkroppsligande av Dina högre aspekter, Ditt Högre Jag och Din sanna själsvibration.
För etablering, utveckling och skapande av ren kontakt, närvaro och stöd av Din sanna ljusfamilj från de högre dimensionerna.
Allt som redan finns där inom dig, för dig och runt omkring dig.
Allt som du nu är redo att bli, upptäcka och vara.
Mer av den och det du kom hit för att bli, vara och göra.

Med kärlek och stöd från din familj och vänner från ljusets korridorer, den villkorslösa kärlekens rum.
Med kraften, visdomen och ljuset från Ditt Högre Jag, som vet och ser till ditt högsta bästa.

Som bonus förstärks din ljuskanal, du expanderar ditt hjärtcenter och fördjupar din kontakt med Moder Jord

Välkommen att boka in Din inre healingresa!

Välkommen på en helande, berikande och kärleksfull inre resa.
Tillsammans ber vi om närvaron av våra Högre Jag och vår ljusfamilj och skapar ett tryggt rum för dig att öppna dig för de högre energierna.
Du vägleds i en meditativ inre resa där du med din intention och närvaro förstärker healingen och transformationen som sker. Samtidigt som vi lämnar egots behov av kontroll och styrande åt sidan och litar till det högre medvetandet och våra hjärtans visdom.
Jag håller energin och närvaron med min själs kraft, mitt Högre Jag och mitt Högre Team.

Nedan finner du Inre Healingresor för Din Ljuskanal, Ditt Högre Jag och Din Ljusfamilj. Jag är även öppen för Din önskan av en specialanpassad resa. Bara sträck ut Din önskan och ta Kontakt här

Inre Healingresa med Maarit L – Djup rening, balansering och ny kraft

Änglarna sjunger och stödjer ett öppnade av Ditt hjärtas ros som förankras i Moder Jords hjärta. I en ljuspelare som går från den Högsta Källan ner till Moder Jords hjärta välkomnar vi Healingänglarna. Med deras hjälp sköljs hela du och alla dina celler rena tills dem strålar av rent ljus och kärlek, dina chakran renas också från det som håller dig tillbaka och balanseras för Ditt högsta bästa. Förutom healingen som hjälper dig att hålla en högre ren vibration och att vara mer i linje med ditt hjärta så förstärker du din kontakt med Änglarna från den Högsta Källan.

Inre Healingresa med Maarit L – Aktivering Högre aspekt av Ditt Högre Jag

Ditt gudomliga kärleksljus, din själs rena essens förstärks och förenas med Moder Jords innersta ljus och den Stora Centralsolens ljus. Det skapas en perfekt balans mellan gudomligt maskulina och feminina ljusfrekvenser inom dig. I en trygg ljuspelare omgiven av Din Ljusfamilj som ser till Ditt högsta bästa vägleds du djupare in i ditt hjärta för ett möte med Ditt Högre Jag. För aktivering av en högre ren aspekt av Din oändlighet, som bär speciella kvalitéer och frekvenser som kan stödja dig att expandera ut ditt sanna ljus och kraft än mer. För att förkroppsliga mer av Ditt Högre Jag.

Inre Healingresa med Maarit L – Möte med Din Ljusfamilj

Även här förbereds du genom att vi skapar en trygg plats för dig att öppna dig för ett möte med Din sanna Ljusfamilj. Din ljuspelare aktiveras och förankras ner i Moder Jords och upp i Universums kraftcenter, centrerad i Ditt hjärta. Det skapas en perfekt balans mellan gudomligt maskulina och feminina ljusfrekvenser och en treenighet med ditt egna rena själsljus inom dig. Ditt Högre Jag välkomnas att förenas med dig och vara med dig på din resa in till själens gyllene kammare. På vägen renas och aktiveras dina sinnen på högsta bästa sätt, en förberedelse för Ditt möte med Din själs närmaste familj från de högre dimensionerna. Änglariket, Naturriket, Djurriket, stjärnor och galaxer…

Kontakta mig för planering av tid – Kontaktsidan
Du väljer om du vill ta emot denna förmedling på distans via en energiladdad mp3-fil (som du kan ladda ner och återkomma till för att vidareutveckla och fördjupa). Jag, mitt högre jag och mitt högre team är med dig på hela resan och förmedlar helande energier och stödjande ljusfrekvenser. Alternativt träffas vi vid Odenplan, Stockholm

Din investering är:
444 – 555 kr Distans
700 kr Odenplan
Swish 123 364 51 24 alt Bankgiro 5232-0272

Back To Top