skip to Main Content

♡ Din Lemuriska Själs ♡
uppvaknande

NYTT DATUM KOMMER!

Är det tid för dig att aktivera Lemuriens ljuskoder inom dig, att väcka minnen från denna era, att förkroppsliga din Lemuriska Själ?

xxx kl. 20 ~ Under detta event sker först en linjering, aktivering och balansering med Lemurian Crystals den första kvällen, med fokus på de lemuriska ljuskoderna du bär inom dig och dina energicenter.

xxx kl. 20 ~ Den andra kvällen vägleds du på en multidimensionell inre resa, via den stjärnkonstellation som var tongivande för din själs vandring genom Lemuriens era. Via en kristallin ljusstad, Ljusmästare, healing och aktiveringskapsel och en upplevelse av den Lemuriska eran. Upplev den magiskt skimrande Gaias natur, kristallina frekvenser och möt de högre dimensionella ljusvarelser som var/är en del av Lemurien. Dina egna minnen aktiveras inom dig, vem var du här? Hämta hem dina själsminnen, ditt medvetande till här och nu. Ett öppnande som kommer till dig i din egen takt och fortsätter även efter denna stund.

BONUS ~ xxx kl. 20 förmedlar jag en Soul Body Fusion Lemurian Special, med intentionen att din lemuriska själ, dess ljuskoder ska förenas och förankras djupare in i din fysiska kropp och medvetande.

Allt sker på distans, det du behöver göra är att skapa en stilla stund för dig själv en timme den första och den andra kvällen, sen om du önskar ca en halv timme den tredje bonuskvällen. Till den andra kvällen kommer du få en mp3-fil som du kan lyssna på online eller ladda ner till din dator eller mobil för att lyssna på off-line. Mer information och vägledning kommer längre fram och i det mail jag kommer skicka dig inför detta event. Jag välkomnar dig in i en Facebookgrupp där du kan dela och ta del av andras upplevelser.

Du anmäler dig via denna länk ~ Länk kommer inför eventet
Du swishar endast 333 kr till 123 364 51 24
Senast den xxx ska anmälan och betalning vara inne

Tips! Skaffa en personlig Lemurian Crystal som du kan ta med i energiarbetet. (Om du inte redan har en) Den stödjer och förstärker din linjering och aktivering, den kan sen även finnas med dig i ditt fortsatta uppvaknande. Om du inte hinner skaffa eller hittar den som känns rätt för dig innan eventet, lägg in en kallelse och önskan på att den ska komma till dig i rätt tid efteråt.

Varmt välkommen Du Lemuriska Själ!

Infinite love ♡
Maarit L

The Infinite Heart

Reiki Master/Kristallterapeut/
Meditationsledare/Soul Body Fusion förmedlare mm
info@theinfiniteheart.se
https://www.facebook.com/theinfiniteheartmaaritl

Back To Top