skip to Main Content

♡ Din Lemuriska Själs Uppvaknande ♡

NU ÄR TIDEN HÄR!

Är det tid för dig att aktivera Lemuriens ljuskoder inom dig, att väcka minnen från denna era, att förkroppsliga mer av din Lemuriska Själ?

Kristallin Aktivering ~ Under denna session sker en linjering, aktivering och balansering med Lemurian Crystals, med fokus på de lemuriska ljuskoderna du bär inom dig och dina energicenter. Ett inre uppvaknande och för ett förkroppsligande av Din Lemuriska Själ. Allt i samarbete med ditt högre jag, för ditt högsta bästa.

Sessionen sker på distans, det du behöver göra är att skapa en stilla stund för dig själv. Med öppet hjärta, hålla intentionen och önskan att ta emot denna förmedling av kristallina frekvenser. På överenskommen tid förmedlas denna aktivering och balansering.

Du anmäler ditt intresse via mail till info@theinfiniteheart.se.
Alternativt bokar du tid via onlinebokningen, välj chakrabalansering och ange Lemurien som meddelande.
Du swishar 888 kr till 123 364 51 24

Tips! Skaffa en personlig Lemurian Crystal som du kan ta med i energiarbetet. (Om du inte redan har en) Den stödjer och förstärker din aktivering, den kan sen även finnas med dig i ditt fortsatta uppvaknande. Om du inte hinner skaffa eller hittar den som känns rätt för dig innan sessionen, lägg in en kallelse och önskan på att den ska komma till dig i rätt tid efteråt.

♡ För dig som vill utveckla mer av Din Lemuriska Själ ~ En multidimensionell inre resa, med upplevelse av den Lemuriska eran där du hämtar hem dina egna själsminnen finns som en uppföljning på denna session. Även denna är på distans.
Här kan du läsa mer om denna.

BONUS ~ du som bokar denna och den multidimensionella inre resan kommer erbjudas en Soul Body Fusion Lemurian Special 20 min (datum enl överenskommelse)

Varmt välkommen Du Lemuriska Själ!

Infinite love ♡
Maarit L
The Infinite Heart
info@theinfiniteheart.se
https://www.facebook.com/theinfiniteheartmaaritl

Back To Top