Skip to content

Låt Din Ande Flyga Fritt

Andliga boxar kontra Andes frihe
Att skriva och dela om detta kanske inte är passande idag, men frihet är viktigt för mig och då kan jag inte begränsa mig genom att tänka vad som passar in eller inte. När anden faller in så har den något att säga och du som läser det har alltid din fria vilja vad du tar in eller inte.
Anden vill vara fri att följa sitt egna flöde, inte begränsas till att följa färdiga konstruktioner och system. Färdiga konstruktioner och system åtföljs alltid av en viss portion kontroll. Inom dessa färdiglagda system finns alltid en portion av kraft att hämta. Men att tro att anden behöver dessa system är att begränsa din ande. I vissa stadier i ditt liv kan dessa system vara en trygg plats att finna din ande inom dig. Men låt dig inte styras av de som gått före dig helt och fullt, dessa vägar tar dig bara så långt. Tills din ande vill finna sin egen väg, den vill flöda fritt och uttrycka sig i frihet. Bara då kan nya vägar skapas, nya vägar mot nya oändliga mål. Det är en ny tid ni äntrar och då krävs det fria andar bortom begränsande tankebanor och färdiga system skapade i det som varit. Låt din ande flyga fritt, sväva i det okända för att finna nya mål bortom din föreställningsförmåga.
Ni har under lång tid utvecklat er ande i färdiga system, nu är ni här för att skapa nytt. Ett system som är frihet, frihet från måsten och kontroll. Var modig, flyg utan säkerhetsnät, din ande i frihet har oändliga förmågor, oanade krafter och obegränsade möjligheter.
Detta ville min ande dela idag, hur klingar det inom dig? Om du lyssnar in på din ande, vad säger den dig då?
Maarit L Rose

The Infinite Heart ♡

Multidimensionella Meditationer

Back To Top