Skip to content

Lets go all in

När vi ändå är här ~ Lets go all in 
Med det menar jag, att låta våra själar komma fullt ner i vår kropp. Låt oss vara här fullt ut, eller helt in. Låt oss bygga en kraftfull förankring här och nu, en djup kontakt med Moder Jord. En djup förankring med den vi är här för att vara, i våra fysiska kroppar. Vi är här, vi har valt att komma hit till denna vackra jord. Så låt oss göra det bästa av denna möjlighet vi har fått.
När jag var lite yngre fick jag höra att det är som jag svävade ovan marken, jag har också haft det lättare vara i de högre energierna än att vara på jorden med allt det innebär. Även om jag vet och förstår vikten av att jorda sig så har det ibland varit en utmaning. Sedan dess har jag jobbat mycket på att förena kropp och själ. Och ni som har följt mig här vet att jag har skrivit en del om vikten att ha kroppen med oss i denna uppstigningsprocess, att mycket handlar om att förkroppsliga vårt högre jag, vår själ, vårt ljus. Att föra ner ljuset ner till jorden, genom våra kroppar. Vi är här för att förkroppsliga uppstigningen, förena ljus och materia. 
Men nu har det kommit till en helt ny nivå upplever jag. Jag är i en fas då jag går på djupet, möter de djupaste “hindren” som har varit i min väg. Och som jag nämnt kommer det ifrån generationer bakåt och nu även om djupa programmeringar som har funnits med mänskligheten i hundratals år. Just nu handlar det om de lägre chakrana, där vi just har vår förankring på jorden och att skapa det liv vi önskar här. Att stå starka i den vi är, i vår kraft, i trygghet, livsglädje, vår rena skaparkraft. 
Nu när vi når än högre frekvenser, får tillgång till än högvibrerande ljus är det än viktigare för oss att vara starka i vår jordning, att vara i kroppen. Likt träden som står stabila i vinden med sina höga kronor tack vare sina djupa rötter. Behöver vi vara väl balanserade mellan himmel och jord. För vårt eget välmående, hälsa och harmoni men även för Alltet och det vi är här för att göra. 
Det är inte alltid så lätt, den resa vi har valt. Men så som min själ jublar och den kärleksexpansion jag känner i mitt hjärta, vet jag att vi är på rätt väg ♥️
Maarit L Rose

The Infinite Heart ♡

Infinite Heart Healing – Distans

Back To Top