skip to Main Content
Blueprint

We like to talk about your blueprint

Kanalisering

MESSAGE OF LOVE FROM THE LIGHT BEINGS OF ALPHA CENTAURI

We like to talk about your blueprint

Som människa på Jorden har du en uppgift som finns präglad i ditt inre, i ditt dna, dina vilande ljuskoder. Som människa på jorden bär du tydliga gåvor och förmågor som är präglade inom dig i vilande ljuskoder. Dessa är vilande tills tiden är inne för de att aktiveras, tills du har nått den frekvens som matchar dess aktiveringskod. Det har alltid skett ett flöde av aktiveringar för dig som är på denna resa av uppstigning. Ett flöde som har matchat tiden ni har varit inne, tiden du har vandrat i. Ett flöde i tiden för din egen utveckling och din egen livsplan i harmoni med det som är. Allt synkroniseras och anpassas utefter dina val på vägen, allt efter plan i samklang med din fria vilja. Ditt högre jag håller helheten, din plan, ser till, planerar, utforskar dina möjligheter, ser till dina möjligheter och dina högsta bästa förutsättningar att fullfölja din plan på bästa sätt. 

Du har alla förutsättningar att fullfölja din livsplan, inbyggd inom dig i din blåkopia som du kom ner till jorden med. Denna blåkopia skapade du tillsammans med ditt team, med det stora rådet när planen gjordes för din inkarnation, när ni såg till ditt högre syfte med denna resa på jorden i denna tid.  

Många av er har varit i ljusets tjänst under lång tid och vad vi kan säga är att många av er kommer att gå in i en fördjupad form, en förhöjd form av tjänstgöring. För er kärlek till mänskligheten och jorden. Ett avstamp till en högre plattform kommer att ske i denna nya tid ni kliver in i. Med det kommer era frekvenser att höjas och därmed även fler ljuskoder att aktiveras inom er. Till följd kommer ni att få mer tillgång till de gåvor och förmågor som var förutbestämda för er att bära, till förmån för allas högsta bästa i denna nya tid. Om du har funderat på hur du ska klara att utföra och vara till högre tjänst i den nya tiden, kan vi stilla din oro. Allt är planerat för och du bär med dig alla verktyg, alla förmågor och kvalitéer du behöver inom dig. Allt kommer aktiveras i rätt tid, allt flödar i medvind i ljuset som flödar till dig, genom dig, inom dig. Stilla dig och känn tillit till din resa, ditt inre ljus, du är här för en anledning och du bär allt inom dig för att klara denna resa.

Vi finns med dig, nära, så nära du önskar och ber oss om att vara. Vi finns här för att vägleda dig, visa dig på dina kvalitéer, dina styrkor, din plan. Vi finns här för dig.

Med den högsta kärleken
Alpha Centauri Ljusvarelse 

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Multidimensionella Meditationer

Back To Top