skip to Main Content

Var den som leder dig själv hem till ditt hjärtas kraft

💛 Du har Kraften inom 💛

Det är ganska enkelt faktiskt, källan till din kraft finns inom dig och har så alltid funnits.
För du förstår du är denna källa av kraft och har alltid varit.
I många tider, i forna tider har ni spelat spelet av kraften som en källa utanför er. Ni har lagt kontrollen utanför er, i andras händer.
Ni har väntat på att känna er värdiga denna eviga gåva, ej förstått att det är ni som är gåvan. Väntat på att någon ni tror är större eller högre än er att ge er det som ni redan är. Utan att förstå att det finns ingen större eller högre än er.
Så länge ni väntar på att andra ska ge er kraften som finns inom er, så länge kommer ni vänta.

Stilla dig, upplev kraften inom dig som är källan till den eviga lågan. Lågan av oändligt ljus, gudomligt ljus. Den finns där inom dig, den är din oändliga gåva från evigheten. Så länge som du funnits så länge har lågan funnits inom dig.
Skala av dig tron på andras kontroll över dig, det finns ingen annan än du som kan styra ditt skepp. Ta tillbaka kontrollen som ändå alltid varit din. Var din egen styrman och låt ditt inre ljus vara din ledstjärna.

Granska alla som vill komma med gåvor på din väg. Leder gåvan dig till att tro på dig själv och din egen förmåga? Välj med urskiljning, känn djupt in i ditt hjärta innan du tar emot en gåva hur skimrande den än må vara.

Din väg är din egen såsom din kraft är din att hålla. I svåra tider, välkomna en vilohamn om du så önskar men minns att allt du behöver finns inom dig. Allt du behöver för att ro dig själv i hamn, för att styra skeppet i rätt riktning. Du kan ge dig själv vind i segeln, finna de rätta strömmarna och du har kraften i ditt bröst. Det är du som är kaptenen på ditt livs skepp. 

Låt ingen, inte ens du själv tala om för dig att du inte har kraften inom dig. Du är Kraften, den Gudomliga Kraften. Du är Ljuset, det Gudomliga Ljuset

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Multidimensionella Meditationer 

Back To Top