skip to Main Content

Livet är ert ljus

Kanalisering

💛 Budskap från Ljuset 💛

Till er Ljusmästare ~

Du ska vibrera i samklang, du ska vibrera mer i samklang med den du är, du måste ge dig själv tid att vibrera mer i samklang med den du är.

Öppna upp portalen, öppna upp portalen, öppna upp portalen till det högre ljuset du är en del av. Låt det flöda genom din kanal, bekanta dig med detta högre ljus som du är en del av. Låt det förankras ner i din kropp, ner i ljuset i din kropp, så att ditt ljus kan vibrera än skarpare, än högre, mer klart. Starkt ljus och det ska förankras ner i din kropp, ner i Moder Jords kropp. Ha tålamod.

Se till din egen kanal av ljus, till det ljus som du är. Bekanta dig med ditt ljus än mer, ditt eget högre vibrerande ljus

Se inte din kropp som svag, det är så mycket som du inte ser som den skapar, den förgör mörkret, den gör ett stort arbete för ljuset, för alltet. Din kropp är en stor mästare som förbereds för ditt stora ljus, ditt högvibrerande ljus och det tar tid för det är en stor förvandling du gör, skapar, ni skapar tillsammans.

Din kropp är en viktig pusselbit för din kraft och ditt ljus, för den är här för att förvandla mörkret till ljus. Det tyngre ska lyftas till högre vibrerande ljus. Så förankra dig i din kropp, du känner när du är i din kropp fullt ut. Då är ditt ljus som allra starkast, som allra högst vibrerande, renast. Det är då du är mest i kontakt med den du är här för att vara, ditt högvibrerande ljus. Så lyssna in i kroppen, känn in i kroppen, var in i kroppen din. 

Det är därför ni är här på jorden, förankra ljuset i kroppen och skifta den till högre frekvens. Er kropp och Moder Jords kropp går igenom samma förvandling, så lyssna till era kroppar, var med era kroppar och låt ljuset förankras i era kroppar. Tillsammans så skiftar ni, tillsammans så vibrerar ni högre och högre och högre.

Det viktiga är inte vad ni vet och kunskap ni kan ta fram. Det viktiga är hur ni är, hur ni vibrerar, hur ni upplever och känner och förvandlar. Till ljus, så att ni blir till mera ljus. Ni blir eran ljuskropp, er fysiska kropp blir er sammansmälta ljuskropp. En enhet mellan det högre ljuset och den fysiska kroppen.

Så fokusera på att få dessa aspekter av dig att vibrera i samklang, i förening, i ljus. Det öppnar era dörrar, det öppnar era portar till högre dimensionella världar, aspekter, varande. Era liv höjs med ljuset ni förankrar, förvandlar och förenar med er fysiska form.

Ta hand om ljuset i er kropp, ta hand om kroppen som är med ert ljus.

Låt livet bära ljuset och ljuset bära ert liv.

Ljuset är förändringen och livet är ert ljus.

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Multidimensionella Meditationer

Back To Top