Skip to content

Ditt ljus är som krigarens rustning

💛 Ditt Ljus är som krigarens rustning 💛

Tänk dig att du har en rustning av ljus runt hela din varelse
En rustning av ljus som skyddar dig mot allt som du inte önskar i ditt liv
En rustning av ljus som är din sen födseln
Kanske du inte varit medveten om din rustning, inte sett till att den är din att hålla
Din rustning är din att hålla, att aktivera, att polera
Din rustning är en del av din självständighet, din suveränitet 

Tänk dig ett fält av ljus som omger dig, som vibrerar av högfrekvent ljus
Ett ljus som endast släpper igenom det du väljer att erfara, att uppleva, att ta emot
Föreställ dig, upplev detta ljusfält runtomkring dig, hur skulle det kännas?
Håll intentionen av detta högfrekventa ljus omkring dig, din egen rustning
Du kan vara den du är här för att vara, du kan känna och transformera allt som kommer upp
Du är fri att stå i din egen kraft, i ditt ljus
Leva ditt liv inifrån ditt hjärta och ut
Du kan gå din själs väg, leva ut dina drömmar
Och på din väg har du din rustning av ljus 

Det finns inget kraftfullare än Ditt Ljus 

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Multidimensionella Meditationer 

Back To Top