skip to Main Content

SjälvKärlek en nyckel till vår oändliga potential

Att öppna hjärtat för mer självkärlek kan vara en känslig process. Vi kan komma i kontakt med de gånger vi har blivit sårade, lämnade eller inte blivit sedda.

Vårt hjärta är nog det center som vi skyddar mest. Samtidigt som det är det center som håller mest potential för oss. Sårbarheten i att öppna sitt hjärta innebär stort mod. Tänk om vi kan hålla båda samtidigt, sårbarheten och modet att öppna för mer av den kärleken hjärtat kan bära.

Där rymmer stort helande, läkning av allt det som varit och vi kan öppna upp för mer av hjärtats oändliga potential.

Det finns något vackert i sårbarheten, en finkänslighet, en finstämd ton av den villkorslösa kärleken.

Om vi kan tona in på den frekvensen, och samtidigt låta kärleken omfamna oss, läka oss. Då kanske vi kan förstå att vi är hela, vackra varelser av ljus och kärlek.

Då kan toner från förr som håller en lägre frekvens stämmas om och följa kärlekens frekvens.

Och vi kan öppna våra hjärtan än mer för dess oändliga potential.

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Boka Multidimensionell Energisupport

Back To Top