Skip to content

Ni ska åter bli de stjärnor ni redan är

Kanalisering

Ni är de modiga själarna som vandrar på jorden, som möter farorna med öppet hjärta. Ni kan gå igenom elden oförstörda, bara starkare ni blir genom farorna ni möter och besegrar. Ni hade väl aldrig kunnat tro att ni så mycket kunnat bemöta och vandra igenom med sådan kraft. Ni bemöter allt hedervärt och beundransvärt, vi är många som ser er så. Ni har verkligen ett stort mod, ni är beslutsamma och uthärdar allt med kärlekens kraft inom er.
Ni kanske ibland tvivlar på er själva och tvivlar på er förmåga, men se ni trots allt har tagit er fram. Ni går här igenom allt och ert ljus starkare aldrig strålat här på jorden. Släpp förväntan att det ska ske på ett speciellt sätt, se vackert ut eller att ni skulle förväntas kunna glida genom utmaningarna ni möter utan bli lite tillrufsade. Ni kan gråta, skrika av förtvivlan, förbanna jorden ni går på och allt som sker. Ni kan slita ert hår och tänka tanken att ni aldrig mer vill gå ut i världen. Allt och mer därtill. Men ni ska veta ni ändock tar er framåt, igenom, ut till friheten.
Det är den vägen fram som finns och det spelar ingen roll hur den ser ut, den tar er framåt. Ni de modigaste av oss, som valde att göra grovjobbet, medan vi stödjer er från en annan dimension. Så glöm aldrig att ni är de starkaste av få, de modigaste av oss, de som förverkligar alla planer för den nya världen. Det är ni som utför stordåden, manifesterar den nya verkligheten på jorden. Det finns inga större själar än ni, glöm aldrig det. Ni kan detta, ni klarar detta, ni gör det redan, oberoende hur det ser ut.
Ni kanske ligger hemma i sängen och känner att ni inget kan göra ~ där och då gör ni det. Ni kanske bråkar och skriker när ni önskat ni kunnat hålla ert lugn ~ ni gör det ändå. Ni kanske känner att ni gör fel val, önskat ni kunnat göra andra val ~ ni gör det var ni än är. Ni kanske önskar ni kunde göra mer, annorlunda, lite till ~ni gör det ni är menade att göra.
Ni är här och ni tar er framåt hur det än ser ut. Ni har ert hjärta med, ert ljus strålar. Ni förvandlar, exporterar, förvisar, transformerar de lägra frekvenserna inom er, och det kan ses och upplevas lite stökigt. Men förädling sker, av era sinnen, känslor, tankar, av era energibanor som rör sig genom er kropp. Förädling sker till renare form, import av ädla ljusformationer, er själs högre aspekter. Inom er, i ert fysiska tempel, där sker miraklen som omskapar er och i förlängning den nya jorden. Är det inte konstigt då att det kan kännas, strama, upplevas turbulent och omskakande ibland.
Ibland väcks och omvandling sker med start av yttre påverkan, som berör något djupt inom er. Ibland sker en mjuk omstart efter det flöde ni följer, genom en förutbestämd själsplan. Allt med anpassning till ert högsta bästa, håll den tilltron och följ flödet som är i nuet, lita på er väg och er förmåga. Kom ihåg att ni är de starkaste, modiga själarna som vandrar på jorden och gör stordåd. Och oberoende hur er resa ser ut så är ni värdefulla, djupt älskade och betydelsefulla. Ni gör det ni ska, där ni är, genom att tillåta det som är att vara, tills det inte längre är. Ert ljus gör förvandlingen och ni följer med i transformationen, allt omskapas och förädlas. Ni blir friare och friare för var steg, friare att lysa upp som de stjärnor ni är. Ni ska åter bli de stjärnor ni redan är, och så även jorden.
Med kärlek vår Stjärnfamilj

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Infinite Heart Healing med Maarit L Rose

Back To Top