skip to Main Content

Enade i ljuset, för kärleken i oss alla

Kanalisering 

Divine Masculine/Brotherhood of Light
We love you, we care for you, we come with peace in our hearts
Kvinnan är älskad och ska alltid hedras för den skönhet hon bär bortom formen. Det är något som tappades bort på vägen och för det är vi ledsna. Vi är ljuset bortom männen, som flödar inom er alla, men främst männen. Vi är ljuset bortom ondskan, bortom våra inkarnerade sår. Vi ser och har sett hur det gick fel och vi är här för att göra det rätt. Vi vill öppna för försoning bland männen och kvinnorna, bland döttrar och fädrar. Vi vill komma med fred till era hjärtan så att vi kan åter stå sida vid sida och att åter bli som ett. Vi ska förenas i ljuset, för vi alla är av ljuset och vi alla ska åter vara ljuset.
Kan ni öppna era hjärtan för oss, era fädrar och bröder från alla tider, bortom alla tider. Kan ni se våra hjärtan som bär endast kärlek för er, våra systrar och kvinnor genom all tid. Vi delat en lång resa och tillsammans vi gick fel, tillsammans kan vi hitta rätt igen. Förlåt oss såsom vi har blivit förlåtna av vårt gemensamma ljus bortom denna tid. Kärleken är vår gemensamma att bära i våra hjärtan.
Vi ska inte glömma vad vi gått igenom tillsammans, vi ska minnas och strö såren med helande vatten från vår Moder och solen vår fader. Tillsammans blir vi åter hel, vi ska minnas att vi är hela bortom allt. Låt oss tillsammans finna denna plats i våra hjärtan, där vi tillsammans är hela och fria. Där vi är kärleken och ljuset, där vi tillsammans bygger den nya tiden på gemensamma grunder och fria tyglar. Vi är allt tillsammans, tillsammans blir vi Alltet.
Välkomna våra systrar att hålla våra händer. Vi era bröder välkomnar er in i gemensam ring. Där ni ska hedras, där ni värderas som de ni är. Bortom allas våra sår vi är hela tillsammans. Hela individer men tillsammans ändå. Enade i ljuset, för kärleken i oss alla.
Innan detta budskap var jag i kontakt med Sisters of the Bright Light,. Upplevde efter detta ett helande och förenande av det maskulina och feminina. Helande av våra gemensamma sår vi burit i våra hjärtan.
Vi alla är komna ur samma källa och enade vi ska stå, i alla former i vårt ljus.
The Sisterhood and Brotherhood of Light

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Multidimensionell Energisupport med Maarit L Rose

Back To Top