Skip to content

Be with your heart and vibration

Kanalisering 

Ditt hjärta är den plats där du finner alla dina svar på alla dina frågor. Ditt hjärta bär frekvensen av ditt rena varande i högre vibration. Ditt hjärta håller din själs ljus. Ditt hjärta håller allt vetande bortom egots ifrågasättande. Här kan du veta allt om du kan släppa taget om frågorna. Lyft fram frågorna här och släpp taget om de här i ditt hjärta. Vänta inte på svaren, de finns redan hos dig energimässigt. Du kanske inte direkt kan uppfatta de med ditt mänskliga vetande, men de finns där som en vibration. Finn vibrationen och låt vibrationen fortplanta sig i din kropp och du ska snart veta, intuitivt veta alla svaren.
Lyft bort locket av väntan och förväntan att de ska komma på ett speciellt sätt, på en exakt tid. Vetande kommer inte som du lärt dig som en människa från andra människor, att en talar frågan och en annan säger svaret. Du är en energivarelse och svaren till frågorna, vetandet ligger i luften i vibrationen i din varelse, de finns i energifrekvensen du upplever. Du ska mer känna svaren med din energisignatur, där finner du ditt vetande.
Varför kanske du frågar dig kan jag inte få svaren som jag är van vid. Det är för att du lär om nu, du lär dig att de rätta svaren kommer som vågor som fortplantar sig i den du är. Och du är här för att vara i högre dimension, lära dig vara i högre dimension. I högre dimension fungerar vetande lite annorlunda än i lägre där du som människa har varit under så lång tid.
Så håll om dig när du lär om, älska dig i din strävan att lära om, det gör vi, vi älskar dig bortom allt och hela vägen hem igen. Du är den modigaste av oss alla och vi håller dig i kärlek och beundran. Du är den starkaste av få och vi lär så mycket av ditt sätt att navigera dig fram. Ja, det är ett stort utbyte av lärdomar mellan oss. Du lär oss och vi påminner dig.
Be with your heart and your vibration
Love, your
~ Pleiadian Family ~
Maarit L Rose

The Infinite Heart ♡

Multidimensionella Meditationer

Back To Top