skip to Main Content

10 råd i Uppstigningen

Tänk att det finns inget vi måste göra för att expandera, aktivera och förkroppsliga mer av vårt oändliga ljus, att stiga i frekvens. Inget kanske är att ta i, men det handlar mer om att vara än att göra. Vi behöver vara närvarande och bli medvetna. Vi behöver vara medskapare till våra liv, engagerade och följa flödet och vår inre vägledning. 

För att underlätta resan har jag skrivit ner några punkter ~

🔹Var närvarande i nuet, verkligen närvarande i varje Nu så mycket som möjligt. Det är i nuet du kan göra skillnad, det är i nuet allting sker 

🔹Att älska allt som kommer upp i nuet, kärleken omvandlar allt till ljus. Ha tillit till att det som kommer upp i ditt nu är det som behöver din uppmärksamhet, det som du kan transformera i kärlek till mera ljus 

🔹Att inte döma eller värdera ditt nu som bättre eller sämre, rätt eller fel. Även fast en del nu kan upplevas som mindre trevliga än andra. Se det som en del av din uppstigning, att du har skiftat till en högre frekvens och det som visar sig matchar inte längre den du är 

🔹Att bli uppmärksam på dina tankar, känslor, beteenden och vad du tror på. Du är inte allt det, du är ljusvarelsen som upplever allt det. Och du har den fria viljan och förmågan att välja din verklighet, din sanning. Låt inte dina tankar och det du tror på begränsa dig, ha modet att ifrågasätta det och befria dig från det som håller dig tillbaka 

🔹Att bli mer av en observatör och inte hålla fast vid, engagera dig i det du skiftar ifrån. Samtidigt inte undvika eller inte erkänna det. Uppleva och vara medveten om och låta det flöda fritt igenom i acceptans och kärlek 

🔹Att hålla det du skiftar till, expanderar till, att välkomna in din nästa version av dig själv. Se att det är anledningen till varför du släpper taget om det som varit för att du ska kunna kliva in i din nästa högsta frekvens 

🔹Att vara i kontakt med ditt ljus, din inre ledstjärna, ditt högre jag, ditt högre medvetande som utvecklas gradvis som du medvetet kan erkänna, vara öppen för och förstå att du är även dessa högre aspekter av dig 

🔹Att hålla det högre perspektivet, när det stormar där ute eller inom dig. Att som örnen sväva och se på det som händer på lite distans från ovan, för att inte fastna i egots frågor om varför och hur. Inte engagera dig i de alla olika förklaringsmodeller som spelas upp som en del av den kollektiva rensningen 

🔹Att tillåta dig att tappa fotfästet ibland, att inte döma dig själv eller se det som att du gjort något fel eller att du förlorat något. Du kan inte förlora den frekvens du har förankrat dig i, även om du kan komma fortsätta att uppleva lägre vibrationer 

🔹Att genom allt hålla dig själv i kärlek, ha förståelse och medkänsla för din och andras mänskliga resa. Vi alla har våra utmaningar och prövningar att gå igenom. Allt är som det ska och vi kommer dit det är menat

Då skiftar vi automatiskt, våra ljuskoder aktiveras allt eftersom, närvaron av ljuset du är förstärks. Vi kan inte annat göra, det är så vi är skapta, det är därför vi är här. Kanske inte alla av oss men troligtvis du som läser detta.

Var öppen för att finna dina egna lösningar, din egen väg, lyssna på vad känns rätt för dig och lämna allt annat. 

Önskar dig en underbar närvaro genom alla dina upplevelser, allt du är är lika värdefullt, genom allt kärleken du bär.

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Multidimensionell Energisupport med Maarit L Rose

Back To Top