skip to Main Content

Låt det flöda

Tänk om vi när en mindre trevlig känsla kommer upp till ytan inte byggde upp en historia kring den. Tänk om vi inte la till tankar som att det är därför jag känner så eller det beror på det eller den.

Tänk om vi istället bara observerar känslan, känner den utan att koppla den till något. Låter den vara som den är, utan att försöka kontrollera den eller lägga en värdering på den. Hedra känslan för vad den är .
När en lägre känsla kommer som från ingenstans. Att låta den komma utan försök att undvika den eller påverka den, bara att stilla låta komma och gå. Tillåta den vara vad den är, ett energi minne från förr som du inte ska bära längre.
Tänk om vi också kunde minnas att vi är inte våra känslor. Tänk att då kan de flyta friare och lättare ut ur vårt system.

Tillåta oss att känna det vi känner utan att förstärka och bygga på känslan. Men heller inte göra allt för att undvika den eller hålla fast vid den.

Det finns ingen känsla som är fel, även om vissa är mysigare att känna. För att vi upplever s k lägre känslor betyder det inte att vi inte är en kraftfull ljusvarelse. Tvärtom vi är kraftfulla nog att navigera oss igenom dessa. Tänk att vi en kort stund senare, efter en sån upplevelse kan vi åter igen vara i kontakt med vårt ljus och den gudomliga kärlekskraften som bor inom oss.
Som alltid finns där.

Så minns vem du är bortom alla dina upplevelser och möt dem som den kraftfulla ljusvarelse du är. Tillåtande, accepterande utan att fästa dig vid det, det som flödar genom dig.

Minns och var i kontakt med ditt inre ljus, den ljusvarelse du är
Känn din kropp, var i din kropp
Känn din energi, känn igen din egen frekvens
Upplev hur du flödar genom flera dimensioner
Du är multidimensionell
Vi lär oss att vara Allt och Inget
Istället för att identifiera oss med det höga och det låga – slänga oss upp och ner
Så bara Är vi – Allt i Nuet
Stilla, utan att fästa oss vid det ena eller det andra
Vi bara Är
Vi flödar
Fritt

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡

Multidimensionell Energisupport med Maarit L Rose

Back To Top