skip to Main Content

Att vara både stark och svag, sårbar och kraftfull

Kanske du också har upplevt sista tiden hur du är både stark och svag, att du kan känna dig både sårbar och kraftfull nästan i samma andetag. Det är som om vi är två versioner av oss själva samtidigt, lever i två verkligheter.

Vi kan även uppleva det i möten med andra, hur någon ser och reflekterar den svaga i oss när vi känner oss stark eller när någon ser vår kraftfulla sida när vi upplever oss sårbara.

Då kanske vi funderar på om det handlar om dem eller om oss. Då vi alla är allt och vi är ett, fast vi från tid till annan är i kontakt med de olika vibrationerna som vi flödar genom. Tänker jag att vi ibland ser hos andra det vi kan ha svårt att se i oss själva, det vi behöver se och bli vän med. Det vi kanske har svårt att acceptera att det även finns inom oss själva, det sårbara som det kraftfulla. Även hur en blick från någon annan kan väcka något inom oss själva, något att omfamna och erkänna.

Jag upplever denna tid som en tid då vi kan göra stora framsteg att bli vän med allt vi är. Att förena våra olika aspekter inom oss för att bli mer enade, att tillåta oss att vara allt vi är. Att omfamna allt som vill komma till uttryck igenom oss, erkänna alla sidor av oss. Att inte försöka ändra på det som är, utan älska allt som är. Att kanske reflektera över när vi ser varandra, verkligen ser, att allt det vi ser är kärlek i manifestation. Att inte se svaghet eller sårbarhet som något lägre eller sämre än styrka och kraftfullhet.

Kanske om vi släpper fram det sårbara i oss mer och möter det hos andra med den största kärleken kan vi finna de största gåvorna, magin i att vara den gudomliga människan i denna tid.

Tänk om vi kunde se magin i oss själva både när vi upplever oss svaga som när vi känner oss starka. Vad skulle hända om vi uppmuntrade sårbarhet på samma sätt som vi hurrar för styrka?

Kanske vi kan hitta balansen där i mitten, samtidigt som vi älska oss igenom alla svängningar ut på sidorna mot upplevelsen av det svaga, sårbara åt ena hållet och mot styrka och kraftfullhet åt andra.

Tills den stunden då pendeln, tiden stannar och vi bara Är ~ en Enhet

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡  

Back To Top