skip to Main Content

Vad är Din sanning?

Känn Alltid in vad som är i linje med din sanning, ditt hjärta och där du är nu. Och ta endast in det och lämna allt annat. Var också öppen för att det kan skifta, allt eftersom du själv skiftar i frekvens.

Jag delar ibland mycket av det som kommer till mig via mitt hjärta, mitt högre jag och min ljuskanal men det finns alltid andra perspektiv. Sanning är något finurligt och högst personligt. Ibland möts vi på samma linje där vi delar frekvens och därmed upplever vi sanningen på samma sätt.
I stora drag är vi många som delar samma uppfattning av vad sanning är, sen finns det detaljer där vi befinner oss på olika plan. Där det kan skifta från tid till annan. Det kanske inte passar med där du är just nu, även om det i grunden är en sanning du delar.
Sen kan vi ibland få en stark reaktion på något och det är inte alltid för att vi inte delar den s k sanningen. Det kan vara något som väcks inom oss energimässigt, något som vi kan se närmare på om det verkligen är en sanning. Eller om vi bär på någon annans sanning eller ett sår som vi nu kan läka. 

Det finns egentligen inget som är rätt eller fel, sant eller falskt, när vi ser från ett högre plan. Allt har sitt syfte, för att hjälpa oss navigera oss fram och komma närmare vår egen sanna frekvens. 

I grund och botten finns bara en sanning, det är kärlek

Därför vill jag att du Alltid känner in i ditt hjärta vad som känns rätt för dig och endast ta till dig det. Lämna allt annat åt sidan med insikten att det inte är för dig, nu! 

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡  

Back To Top