skip to Main Content

Du vet vem du är, det är därför du är här

Du är här för att vara människa
Du är här för att utveckla din människa
Du är här för att uppleva, att vara människa i denna tid
Du är här för att uppleva den nya människan
Den gudomliga människan, som nu vaknar
Ditt uppvaknande sker från ditt hjärta
Din utveckling och expansion har sin bas där
Din kärlek bor där, den gudomligt stora
Kärleken är din bas, ditt bränsle och föda

Så älska din människa, den du är här för att vara
Älska alla steg du tar, som du har tagit
Älska allt du är och allt som du inte längre är
Låt din själ omfamna din människa
Låt din själ leda din människa
Din själ älskar din människa, oändligt och villkorslöst
Din själ är här för att uppleva människan

Alla aspekter av dig bär en gudomlig glöd
Alla aspekter bortom tid och rum, genom alla dimensioner och bortom det
Allt du är är av gudomlig börd
Älska din människa, låt din människa vakna nu
Låt din människa veta hur älskad den är, hur värdefull
Låt din människa känna sin trygghet i själens famn, av hjärtats glöd
Där den tryggt kan vakna och förstå sin storhet
Allt den är, allt den vet och allt den kan 

Människa, själ och hjärta i helig treenighet
Multidimensionella aspekter kan äntligen vakna och bidra med sin skönhet
Kärleken kan expandera ut i evighet
Allt du är här för att vara, din oändlighet
Älska din människa med själ och hjärta 

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡  

Back To Top