skip to Main Content

Du Är Allt

Vet du om Du Är Allt
Du Kan Välja
Från tid till annan
Vilka delar av Dig du vill Uttrycka, Uppleva, Vara
Din Själ har valt detta, att Uppleva
Att Erfara
Din kropp, alla dess sinnen
Ditt Jags mångfacetterade varande
Din Själs Oändlighet
Dina Multidimensionella Jag
Dina Känslor
Allt, precis allt är din gåva i detta varande
Ditt Mänskliga Jag
Ditt Mänskliga Jags förening med Ditt Oändliga Jag
Lev i Kärlek genom Allt ❤

 

Back To Top