skip to Main Content

Midsommarmagi – oracleläsning

 Genom min ljuskanal bad jag om och fick denna vägledning, detta budskap till oss alla inför, under och efter denna magiska midsommartid. 

Inför – Quest
Detta kort talar verkligen om för oss att vi är på väg mot något stort och magiskt. Att vi har stora krafter bakom oss om vi bara vågar ta steget, att göra det som behöver göras för att stå redo när undren rullar in. Att verkligen nu gå på djupet och våga se vad vi bär och släppa taget om det som håller oss tillbaka. Att se med klara ögon, men samtidigt ömmande, förstående ögon på vår historia. Inte klandra eller döma oss själva, utan tacka för erfarenheterna som nu kan vändas till stor visdom i själens bibliotek.
Vi är redo nu att lämna det gamla bakom oss och ta sikte mot högre mål

Under – Awareness
Nu talar tiden om en förstärkt, mer öppen och känslig medvetenhet för oss. Om vi med nya ögon och vår känslighet, inte bara ser utan känner in livet, naturen, omgivningarna. Om vi med hjärtat känner oss fram i vårt agerande, i vårt varande. Att vi väljer att följa och skapa nya banor för energin att flöda. Då skapar vi nya vägar att följa som leder till våra nya mål, vårt nya liv. Om vi är medvetna om det subtila, öppna för nya insikter och väljer från hjärtat.
Var medveten om ditt hjärtas kraft och öppen för Universums stöd

Efter – Faith
En ny trygghet, ny tilltro kommer ta plats inom dig. En vetskap om att du inte är ensam, en vetskap om att du har tillgång till allt inom dig. All den vägledning du behöver kommer till dig med ny lätthet. Ett lugn om att du kan lita på ditt hjärtas röst, att du vet inom dig vad du ska göra, vilka steg och val du behöver ta. Efter ditt mod att släppa taget om det gamla har du möjliggjort att det nya kan ta plats, att din rena form kan återskapas. Din själs rena essens kan lysa igenom och dina själs vänner kan lättare nå dig, från alla dimensioner.
Vila i tilltron till din egen gudomlighet och att du är hållen av Universums krafter

? Önskar Dig en Magisk Midsommar! ?

Maarit L

Magical empowerment cards av Jody Bergsma

 

Back To Top