skip to Main Content

Vad är skillnaden på din Själ & ditt Högre Jag?

Din själ, din rena ton, din ursprungsfrekvens som flödar genom allt du är. Din Själ är Ditt strålande ljus. Det är din Själ som söker utveckling och erfarenheter, som önskar uppleva och vara i sammanhang där den kan växa och erfara. Det är din Själ som vill uttrycka sig i Skapelsens olika skepnader, som vill stå till tjänst, som vill känna, se, höra och vara.
Din Själ växer i utmaningen, din Själ expanderar med dina erfarenheter. Din själs önskan är att i varje uttryck finna sin rena klang, att få sin själs sång att ljuda genom sin skapelse och ut där den finner sitt syfte att vara. Din Själ är Du i dess rena essens, din Själ är Du som är ett med Skapelsen. Att välkomna en djupare förening mellan din Själ och din fysiska kropp, gör dig mer närvarande och ger dig ett mer djup och mening i ditt liv här och nu. Du kommer närmare till att känna, veta och uppleva varför Du är här

Soul Body Fusion – The Missing Piece for Healing and Beyond

Ditt Högre Jag, är ditt högsta uttryck, din högsta rena aspekt. Ditt Högre Jag vet allt om dig genom alla dimensioner, ditt Högre Jag vet allt du behöver veta när du behöver veta det. Ditt Högre Jag besitter all kraft, visdom och kärlek du samlat på dig genom eoner av tid. Ditt Högre Jag omfamnar alla dina andra aspekter och ser till helheten av Allt Du Är. Ditt Högre Jag ser till att du har de förutsättningar du behöver för att komma dit du ska, dit din Själ önskar dig. Ditt Högre Jag är ditt högsta beskydd, villkorslös kärlek och oändligt ljus. Ditt Högre Jag är ditt Framtida Jag såsom det är allt du har varit genom all tid och rum. Ett sätt att se på uppvaknandet är att se det som att vi är på väg att förkroppsliga vårt Högre Jag och därmed väcker mer och mer av Allt vad Vi Är. Allt sker i nivåer, en process som sker allt eftersom ditt medvetande expanderar och höjs. Ju mer du höjer din frekvens, ditt medvetande ju högre nivå av ditt Högre Jag kan du få kontakt med. Ju mer du släpper taget om det som inte är du ju mer kan Ditt Högre Jag ta plats. Och Ditt Högre Jag är den som visar dig vägen. Allt är som det ska precis där du är. Du kan medvetet samarbeta med Ditt Högre Jag genom att utveckla din kontakt.

Det finns mycket mer att säga om Allt du är, alla dina delar genom alla dimensioner, Ditt Oändliga Jag, Ditt Gudomliga Jag allt som bildar en Enhet och gör dig Ett med Allt. Som vävs samman i oändliga uttryck.

Att du har fullkomliga versioner i andra verkligheter, i parallella världar. Att du har ett Ängla Jag, ett Galaktiskt Jag eller kanske flera. Alla dina högre aspekter, ditt Lemuriska Jag och ditt Atlantiska Jag till exempel. Allt som du får kontakt med och smälter samman med allt eftersom när tiden är inne för det.

En del kanske är olika benämningar på samma sak. Det kan vara svårt hålla reda på alla begrepp och vi använder de kanske ”fel” ibland, även jag. Och det är helt som det ska, det viktigaste är vår intention och önskan från våra hjärtan. Det är även svårt att sätta ord på det stora vi alla är.

Det finns många förklaringsmodeller på vår skapelse och detta är en förenklad version och en liten del av det stora. Sen får vi inte glömma att våra medvetanden expanderar och så även vår uppfattningsförmåga, att vi ska vara öppna för nya upplevelser och insikter. Att förståelsen av Allt som Är kan förändras.

Känn in i Ditt hjärta vad som känns rätt för Dig, ta kontakt med din egen inre vägledning och Ditt Högre Jag för Dina svar ♡

Maarit L Rose
The Infinite Heart ♡
  

Back To Top