skip to Main Content

Du har en högre vilja

✨ Du har en Högre Vilja ✨
Du har en vilja och sen har du en högre vilja. Din vilja kanske planerar och vill att saker ska bli på ett speciellt sätt, och om det inte blir exakt som tänkt kan bli lite besviken och tro sig inte vara stödd av universum.
Sen har du en högre vilja som har en överblick från en högre nivå och som vet vart du är på väg. Som vet din högre plan för detta liv och hur du ska nå din högsta potential. Som ser till ditt högsta bästa.
Kan du få din vilja att släppa lite på kontrollen och lita på din högre vilja, att flyta med i det gudomliga flödet istället för att sträva emot eller kämpa för sin sak. Som kanske är densamma men i det avslappnande läget, att vila i tillit och tro på det högsta bästa gör att färden blir behagligare och du kan njuta mer av Här och Nu!

✨Här och Nu är Livet i sitt Skapande ✨

 

Vill du ha stöd att förkroppsliga mer av Ditt Högre Jag som ser till Ditt Högsta Bästa? Läs mer här ❤

Back To Top