skip to Main Content

Ditt Högre Jag Kallar på Dig

Ditt Högre Jag är Din högsta gudomlighet
Ditt Högre Jag är Din hjärtans talan
Ditt Högre Jag vandrar vid Din sida
Ditt Högre Jag andas livet inom Dig
Ditt Högre Jag är Din högsta vibration
Ditt Högre Jag är Din lägsta vibration
Ditt Högre Jag är i samklang med din sanning
Ditt Högre Jag är allt vad Du är
Ditt Högre Jag ser till Ditt högsta bästa
Ditt Högre Jag orkestrerar Ditt liv
Ditt Högre Jag är kärleken som Din tunga talar
Ditt Högre Jag vill höra Din själ sjunga
Ditt Högre Jag vill se Din högsta potential

Bjud in Ditt Högre Jag i varje cell, i varje del av Dig
Bjud in Ditt Högre Jag i Dina andetag, i Dina hjärtslag
Välkomna Ditt Högre Jag som Din Själs högsta guide
Välkomna Ditt Högre Jag och bli Ditt Högsta Jag
Världen väntar på Din högsta vision, Ditt högsta uttryck
Men den som högst väntar är Du, att få bli, vara och erkänna
Ditt Högre Jag Är Du

Maarit L Rose
The Infinite Heart

Back To Top