skip to Main Content

Du har en högre vilja

✨ Du har en Högre Vilja ✨ Du har en vilja och sen har du en högre vilja. Din vilja kanske planerar och vill att saker ska bli på ett speciellt sätt, och om det inte blir exakt som tänkt…

Read More

Ditt Högre Jag Kallar på Dig

               Ditt Högre Jag kallar på Dig  Ditt Högre Jag är Din högsta gudomlighet Ditt Högre Jag är Din hjärtans talan Ditt Högre Jag vandrar vid Din sida Ditt Högre Jag andas livet inom…

Read More
Back To Top