skip to Main Content

Din Själs Kraft

Din styrka är att se dina motgångar som de gåvor dem är. Däri ligger de största lärdomarna, den största förtjänsten. Din själ expanderar sitt vetande, din innersta kraft får komma till uttryck. Genom att släppa taget om det förväntade, öppnar du dörren till miraklen.

?☀Med kärlek☀?
Maarit L

Magical Times Empowerment cards by Jody Bergsma

 

Vill Du förena mer av Din Själs Kraft med Ditt Fysiska Jag? Läs mer Här!

Back To Top