skip to Main Content

Var som ett träd

Var som ett träd som sträcker sin krona högt upp mot himlen.
Stå stolt och rak i din eleganta boning.
Borra ner dina rötter mjukt ner myllan.
Känn deras förening med allt som är.
Känn livet som flödar genom varje ådra.
Tusentals år av visdom och ren kraft.
Så sträck på dig och representera din gåva.
Att vara till din högsta potential.

Back To Top