skip to Main Content

Du är Ditt Högre Jag

Det finns ingen separation.
Du existerar på alla plan, i alla dimensioner, i alla tider.
Där änglar finns, där finns du.
Där mästare går, där går du.
Vad än du möter, upplever från de högre guiderna så finns det även inom dig.
Deras kraft, deras kärlek och visdom.
Alla deras beundransvärda kvalitéer kan även väckas inom dig.
För allt dem vill är att spegla det som redan finns inom dig.
Du är här för att införliva och förkroppsliga mer av allt det som du är.
Ditt Högre Jag vandrar sida vid sida med änglar som en av dem.
Ditt Högre Jag går med uppstigna mästare på samma nivå som dem.
Ett förkroppsligande av ditt Högre Jag väcker allt till liv i din fysiska form.
Din fysiska form som gudomlig är även den.
Välkomna Ditt Högre Jag var dag.
Du Är Ditt Högre Jag

Maarit L Rose
The Infinite Heart

 

Back To Top