skip to Main Content

Ditt Framtida Jag

Vi står i en brytningstid nu och förbereder oss att kliva in i det nya året och med det vårt nya liv, vårt nya jag. Vi går mot ljusare tider så låt oss då även uppgradera vårt inre ljus med framtidens välsignelser. Som stöd på vår väg delar jag några ord från vårt Framtida Jag som nu står redo att förenas med oss om vi så önskar 

Låt ditt ljus brinna
Låt din inre flamma glöda
Låt din kärlek flöda
Finn din inre frid
Din glädjes sprudlande källa
Låt din sanning segra
Låt din verklighet triumfera
Här står vi tillsammans du och jag
Du, ditt framtida jag och du
Du är här och jag med dig
Kliv in i din framtid nu och låt den komma
Allt är menat att flöda
Gudomlig kraft, kärlek och frid
Glädje och inspirationens källa
Välkomna den och kliv in i den nu
Den är din och du är här nu
Ditt framtida jag är du
Här och Nu

Här delar jag en enkel inspelning av en kort meditativ inre resa med dig, för att uppgradera ditt inre ljus, förankra Ditt Framtida Jag som är en del av Ditt Högre Jags vibration med ditt fysiska jag här och nu.

Välkommen lyssna och dela med dig till dina vänner!

Maarit L Rose
The Infinite Heart

 

Back To Top