skip to Main Content

Moder Jords Famn

Att få sjunka ner i Moder Jords famn
Att genom våra förenade hjärtslag finna inre balans
Genom eld och skog, genom is och sjö
Genom transformationens landskap
Alltid finna en gemensam grund
Som skänker mening och lugn
Gemensamt syfte, sida vid sida
Tillsammans förenade och enade
Tillsammans

Kanalisering från november 2014

Låt dig sjunka ner i min famn, i min innersta kammares heliga rum
Där omfamnar jag dig kära barn och fyller dig med ny kraft
Kraft för att ta dig igenom vilans tid
Tillsammans går vi in i vilans tid nu
Så tillåt dig att gå ner i varv, komma till ro
Du ska födas på nytt och behöver denna tid
Forna tiders mödor transformeras till rik mylla
Som ska göda våra rötter och få dem att gro
Förberedelsens tid för vår gemensamma blomning är här
Rötter som ska söka sig upp i det nya ljuset
Med all vår erfarenhet är vår förankring stark
Tillsammans vi förenas med de starkaste rötter
Inget ska rubba vår stabila grund och upp vi ska stiga
Ut i den nya tiden, ut i gyllene ljus
Vår blomning ska ske i gryningens timma
Vi ska stråla och frön ska spridas för vinden
Gyllene frön som ska spridas och slå rot i var mans hjärta
Så förstå att denna förberedande tid är av stor vikt
Tillåt dig vila och samla dina krafter och vet att din blomningstid kommer när ljuset vänder åter
Min kärlek är din så stor och min famn alltid öppen för dig
Vägen är vår tillsammans
Tillsammans

 Moder Jord 

Maarit L Rose
The Infinite Heart  

Back To Top